Wet financiering politieke partijen


Gepubliceerd: 6 mei 2022
Bijeenkomst: 17 mei 2022

> Download pdf

Betrek de waterschappen bij een subsidieregeling voor lokale politieke partijen en maak hen onderdeel van het beschikbare budget. Die boodschap geven de waterschappen mee aan de Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken over de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen. Op 17 mei start de Eerste Kamer de behandeling van dit wetsvoorstel.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn