Actieagenda, Code Interbestuurlijke Verhoudingen en UDO


26 april 2023

Op 20 maart 2023 heeft namens de waterschappen Rogier van der Sande samen met Jan van Zanen namens de gemeenten, Jaap Smit namens de provincies en minister van BZK Hanke Bruins Slot de herziene versie van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen ondertekend. Deze herziene Code maakt onderdeel uit van de Actieagenda Sterk Bestuur.

> Download pdf 1