Kabinetsformatie 2024


5 februari 2024

Na de val van het kabinet afgelopen zomer heeft de Unie van Waterschappen in samenspraak met de waterschappen een hoofdpuntenlijst gemaakt als inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformatie. Deze lijst is steeds de inhoudelijke basis voor de lobbyactiviteiten van de Unie van Waterschappen richting de kabinetsformatie. In deze brief (bijlage 1) informeert de Unie van Waterschappen de leden over de gezamenlijke inzet met IPO en VNG. Bijlage 2 bevat de brief 'Naar een agenda voor Nederland' van VNG, IPO en Unie van Waterschappen.

> Download pdf 1
> Download pdf 2