Machtiging opstellen selectielijst archiefbescheiden


1 juli 2024

In deze brief informeert de Unie van Waterschappen de leden over het voornemen om een nieuwe selectielijst voor archiefstukken op te stellen. Daarnaast vraagt de Unie de leden om een machtiging af te geven om deze selectielijst op te stellen en deze af te stemmen met het Nationaal Archief en het ministerie van OCW. Bijlage 1: inlichtingenformulier. Bijlage 2: mandaat

> Download pdf 1
> Download pdf 2
> Download pdf 3