Verhoging maximale bezoldiging leden dagelijks bestuur


9 juni 2023

Op 7 juni besloot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat de maximale bezoldiging voor leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen verhoogd kan worden. Met deze beslissing kan het algemeen bestuur de bezoldiging van 300 procent naar maximaal 400 procent van het voltijdsbezoldigingsbedrag verhogen.

> Download pdf 1