Wijziging ambtseed


13 februari 2023

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Unie laten weten dat de ambtseed voor rijksambtenaren gewijzigd gaat worden. Het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 wordt hiervoor aangepast. In de bijlage van dit besluit zijn alle rechtsgeldige ambtseden opgenomen die door overheden gebruikt kunnen worden voor het laten afleggen van de eed of belofte.

De aanpassing van het Uitvoeringsbesluit biedt ook waterschappen een mogelijkheid om hun eed gelofte te wijzigen, als ze dat willen. Het ministerie vraagt waterschappen die dit willen om dat voor 15 maart 2023 door te geven.

> Download pdf 1
> Download pdf 2
> Download pdf 3
> Download pdf 4
> Download pdf 5
> Download pdf 6