Maximale bezoldiging dagelijks bestuur aangepast

9 juni 2023

Op 7 juni besloot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat de maximale bezoldiging voor leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen verhoogd kan worden. Met deze beslissing kan het algemeen bestuur de bezoldiging van 300 procent naar maximaal 400 procent van het voltijdsbezoldigingsbedrag verhogen.

Polder landschap met weide, water en natuur- stikstof
Polder landschap met weide, water en natuur- stikstof

Signaal van de waterschappen

De waterschappen geven al langere tijd het signaal af dat de bezoldiging van 300 procent te laag is. Dit komt door de toename van taken en onderwerpen bij de waterschappen. Daarnaast zijn de werkzaamheden ook complexer geworden. De Unie van Waterschappen verzocht op 16 februari de minister van BZK om in het Rechtspositiebesluit de mogelijkheid op te nemen om de bezoldiging voor leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen vast te kunnen stellen op maximaal 400 procent. De minister van BZK nam hier een positief besluit over.

Algemeen bestuur beslist over verhoging

De bevoegdheid om gebruik te maken van de verhoging ligt bij het algemeen bestuur. Het gaat om een zogenaamde ‘kan-bepaling’. Deze aanpassing heeft geen automatisch effect op de huidige bezoldiging van maximaal 300 procent. Een aanpassing van de maximum bezoldiging vergt een nieuw besluit van het algemeen bestuur.

Terugwerkende kracht

Het besluit heeft een terugwerkende kracht tot 29 maart 2023. De datum waarop de nieuwe algemene besturen van de waterschappen zijn geïnstalleerd. De minister van BZK koos voor deze datum om duidelijk te maken dat het besluit betrekking heeft op de nieuwe dagelijks bestuurders.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn