Ondertekening Code Interbestuurlijke Verhoudingen op de Dag van het Bestuur

21 maart 2023

Op 20 maart vond in Leiden de Dag van het Bestuur 2023 plaats. Deze dag werd georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op deze dag spraken onderzoekers, bestuurders en praktijkexperts uit het hele land met elkaar over de laatste inzichten in het bestuur. Ook werd de Code Interbestuurlijke verhoudingen ondertekend.

De Code Interbestuurlijke Verhoudingen is een geactualiseerde versie van die van 2013. In de code ligt vast hoe overheden samenwerken. Het accent in de nieuwe versie ligt op goed samenspel tussen overheden. Het gaat om het bundelen van krachten ‘om zo maatschappelijke opgaven sneller, effectiever en democratisch gelegitimeerd aan te pakken’.

Ondertekening

De code werd ondertekend door minister Hanke Bruins Slot, en Rogier van der Sande namens de waterschappen, Jan van Zanen namens de gemeentes en Jaap Smit namens de provincies.

Staat van het Bestuur

Tijdens de Dag van het Bestuur werd ook de Staat van het Bestuur 2022 gepubliceerd. Dat is een tweejaarlijkse rapportage waarmee het ministerie van BZK de feiten en ontwikkelingen in het lokale openbaar bestuur in beeld brengt. De Staat van het Bestuur 2022 kijkt terug en vooruit naar de stand van de decentrale democratie en bestuur, gebaseerd op verschillende data en onderzoeken.

Werksessies

Het middagprogramma van de dag bestond uit een aantal werksessies, waaronder een sessie bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Daar spraken Jeroen Haan en Hans Vollaard. Haan is dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Vollaard is universitair hoofddocent Politicologie Universiteit Utrecht en schrijver van het recent verschenen boek ‘Waterschappen. Democratie in een onbekend bestuur’.

Veel vragen

Zij gingen in op vragen als: Hebben kiezers en gekozenen wel verstand van waterkwesties? Zou je het bestuur van waterschappen niet juist beter aan experts kunnen overlaten? En als je wel wil dat iedereen kan meebeslissen: hoe krijg je van de waterschapsdemocratie een levende democratie waar inwoners actief aan meedoen?

Op de foto van links naar rechts: Jan van Zanen (VNG), Rogier van der Sande (Unie van Waterschappen), minister Hanke Bruins Slot en Jaap Smit (IPO).

>Dag van het Bestuur

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn