Blauwalg

6 augustus 2018


> Download deze publicatie

Wat is blauwalg?
Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten en het warm is, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen (toxines) in het water terecht. (Niet alle blauwalgen maken toxines aan.) Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt, ga dan niet zwemmen en geef dit door aan de waterbeheerder.

Wat merkt u ervan als zwemmer?
Blauwalg kan veel gezondheidsklachten veroorzaken, zoals oorontsteking, huidirritaties en hoofdpijn. Je hebt namelijk kans op schade aan je lever of zenuwstelstel als je de substantie binnenkrijgt. Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies raden het daarom sterk af om te gaan zwemmen in water waarin blauwalg is geconstateerd. Weten waar blauwalg is gemeld? Check voordat u gaat zwemmen zwemwater.nl of de Zwemwater-app.

Waarom is er nu zoveel last van blauwalg?
Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor blauwalg. Daarom zien de waterschappen de meldingen van blauwalg met deze droogte en hitte toenemen.

Hoe wordt er op blauwalg gecontroleerd?
De waterschappen bemonsteren de officiële zwemlocaties in de regio en geven de gegevens door aan de provincies en omgevingsdiensten. Zij kijken vervolgens ook naar de fysieke aspecten en stellen uiteindelijk een waarschuwing of een zwemverbod in. Rijkswaterstaat doet dit voor de grote rivieren en stranden.

Wat kan er tegen blauwalg gedaan worden?
Waterschappen experimenteren met verschillende technieken om de natuurlijke aangroei van blauwalg te verminderen. Zo worden in Zoetermeer geluidsgolven ingezet, testen ze in Waalwijk cilinders met aluminium en doet het hoogheemraadschap van Delfland onderzoek om de blauwalgen met waterstofperoxide te bestrijden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn