Verdringingsreeks

1 augustus 2018


> Download deze publicatie

In tijden van langdurige droogte, willen we het beschikbare water zo goed mogelijk verdelen. Daarom hebben we na een eerdere periode van droogte in 2003, de verdringingsreeks opgesteld. De verdringingsreeks bestaat uit 4 categorieën, waarbij veiligheid en kwetsbare natuur de hoogste prioriteit krijgen. Ook drinkwater en energievoorziening krijgen prioriteit. In categorie 3 en 4 wordt afgewogen waar het water het best voor gebruikt kan worden. Door vooraf aan te geven hoe we belangen tegen elkaar afwegen, is voor iedereen duidelijk hoe het water van rivieren en meren verdeeld wordt in tijden dat er minder water beschikbaar is.

Wat is de verdringingsreeks?
Wanneer er meer vraag naar water is dan dat er aanbod is, is er een watertekort. Dit betekent dat het beschikbare water moeten worden verdeeld, omdat er niet meer vanzelfsprekend genoeg is voor iedereen. Over die verdeling bij een watertekort zijn afspraken gemaakt in een verdringingsreeks. In deze verdringingsreeks is afgesproken welke doelen (bestemmingen voor het water) voorrang krijgen op anderen.

Hoe werkt de verdringingsreeks?
De verdringingsreeks bestaat uit vier categorieën. De rangorde van belangen binnen de categorieën 1 en 2 is op nationaal niveau vastgelegd. Binnen de categorieën 3 en 4 is op nationaal niveau geen rangorde vastgelegd. Binnen (maar niet tussen!) die categorieën kan bij provinciale verordening een verdere rangschikking plaatsvinden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn