Omgaan met schade door wateroverlast

3 augustus 2020


> Download deze publicatie

Doordat we steeds vaker met weersextremen te maken krijgen, is wateroverlast en schade door hoosbuien niet te voorkomen. In de zomer valt in korte tijd soms wel 70 tot 80 mm neerslag, meer dan normaal in een maand zou vallen. Dit zijn hoeveelheden regen die de riolering en het watersysteem niet aan kunnen, ook al voldoen deze aan de richtlijnen en normen. De kosten om schade bij zulke weersextremen te voorkomen, wegen namelijk niet op tegen de daadwerkelijke schadeposten.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor een goed werkend watersysteem. Dit doen zij bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het waterpeil niet te hoog of te laag is. Door slim om te gaan met peilbeheer stemmen ze het waterpeil af op de aanwezige functies en kunnen zij overlast beperken. De provincie stelt in overleg met de waterschappen regionale gebiedsnormen voor wateroverlast vast. Het waterschap toetst of de regionale watersystemen in zijn gebied aan deze normen voldoen en onderzoekt hoe de knelpunten kunnen worden opgelost.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn