Servicenormen waterschappen

1 april 2022


> Download deze publicatie

Waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water en de zuivering van rioolwater. Ze zorgen ervoor dat inwoners veilig achter de dijken kunnen wonen, werken en recreëren. Inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden kunnen er op rekenen dat de waterschappen dat op een professionele en klantgerichte manier doen.

In deze servicenormen staat waar de inwoners, bedrijven en organisaties op mogen rekenen. Bovendien kunnen de waterschappen aan de hand hiervan meten hoe hun dienstverlening ervoor staat en deze verbeteren.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn