Circulair bouwen

De Unie draagt bij aan landelijke afspraken hierover van Rijk en koepels VNG en IPO.

Deze afspraken staan in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie en in de nog op te stellen Uitvoeringsagenda Klimaatneutrale en Circulaire infraprojecten (KCI).

De Uitvoeringsagenda KCI verbindt de relevante afspraken van de GWW-sector met elkaar. Denk aan afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord, het Grondstoffenakkoord en het Manifest Duurzaam GWW 2030. Bij het uitvoeren van deze afspraken is samenwerking tussen de waterschappen onderling én met medeoverheden en andere partijen belangrijk. Daarmee heeft dit traject een nauwe relatie met de strategie Duurzaam opdrachtgeverschap waterschappen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn