Herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater

We steunen het voorstel voor aanvullende zuivering van microverontreinigingen op rwzi’s.

Ook steunen de waterschappen de door de Europese Commissie voorgestelde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van de farmaceutische en cosmetica-industrie.

De waterschappen zuiveren bijna al het Nederlandse huishoudelijk afvalwater op rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). De Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater stelt minimumeisen voor de zuivering van stedelijk afvalwater. Daarom is het een bijzonder belangrijk kader voor het uitvoeren van de zuiveringstaak door de waterschappen.

Het is positief dat de Europese Commissie het ambitieniveau van de oorspronkelijke richtlijn uit 1991 verhoogt en aanpast aan de nieuwste inzichten. Er komen immers steeds meer microverontreinigingen bij, zoals medicijnresten. Deze en andere schadelijke stoffen zien we ook terug in rioolwater en uiteindelijk het milieu.

Waterschappen vragen voldoende tijd om de nieuwe zuiveringseisen te halen. Daarom pleiten ze ervoor om de deadline voor de grote rwzi’s (2035) gelijk te trekken met de deadline van middelgrote rwzi’s (2040). Ook vragen de waterschappen aandacht voor rwzi’s die door ruimtelijke beperkingen niet uitgebreid kunnen worden. Voor deze rwzi’s is een uitzonderingsmogelijkheid nodig.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn