De rwzi als smart energie-hub

12 oktober 2021


> Download deze publicatie

De waterschappen zijn zeer betrokken bij het Klimaatakkoord. Ze zijn ook de medeontwikkelaars van de 30 regionale energiestrategieën. Daarnaast werken de waterschappen zelf ook aan verduurzaming. Bijvoorbeeld door met het vergisten van slib energie te produceren. En door met zon, wind en aquathermie energie op te wekken. Naar verwachting stijgt de vraag naar duurzame energie. Een van de belangrijkste belemmeringen van de energietransitie is de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Daarom heeft de Unie van Waterschappen opdracht heeft gegeven om te onderzoeken hoe rioolwaterzuiveringen lokaal een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dit probleem.

Smart energie-hub

In Nederland zijn ruim 300 rioolwaterzuiveringen waar diverse energiestromen bij elkaar komen. Daarom is het idee ontstaan om te onderzoeken of de zuiveringen als smart energiehub kunnen worden ingezet. Zo’n hub kan een alternatief zijn voor de traditionele uitbreiding van het net. Voor dit onderzoek is de Unie van de Waterschappen de opdrachtgever. De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe verzorgen de projectleiding. De uitvoering is in handen van Pondera.

Het onderzoek

Het onderzoek richt zich op de vraag: hoe kan een rioolwaterzuivering als potentiële energie-hub bijdragen aan het faciliteren van meer duurzame energie, waarbij de kerntaak van zuivering in stand blijft en het elektriciteitsnet zo veel mogelijk wordt ontlast?

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn