Locatieonderzoek groen gas rwzi’s

2 augustus 2022


> Download deze publicatie

Klimaatverandering raakt de waterschappen in het hart en motiveert hen om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de energietransitie en aan de reductie van broeikasgassen. De productie van biogas en groen gas uit zuiveringsslib is daarvan een mooi voorbeeld.

Waterschappen zijn met een omvang van 145 miljoen kuub biogas per jaar één van de grootste biogasproducenten in Nederland geworden. Dit is gelukt mede dankzij het breed omarmde concept van de Energie- en grondstoffenfabriek. Dat wil zeggen de ontwikkeling naar een energieneutrale en circulaire rioolwaterzuivering die ook nog duurzame energie en grondstoffen kan leveren aan de omgeving.

Dit rapport biedt inzichten en aanbevelingen om weer een nieuwe stap te zetten in
die duurzame ontwikkeling.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn