Handreiking aanbesteden en schaarse rechten

4 februari 2022


> Download deze publicatie

Waterschappen hebben een groot belang bij het tegengaan van klimaatverandering. Zij leveren zelf ook een steeds grotere bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. Aangezien deze bijdrage heel vaak samen met andere partijen vorm krijgt, worden waterschappen geregeld voor de keuze gesteld welke rol zij willen innemen, en wat de juridische kaders zijn. Daarnaast hebben de waterschappen te maken met het vergunnen van zogenaamde schaarse rechten.

De Handreiking is primair bedoeld voor projectleiders, beleidsadviseurs en juridisch medewerkers van de waterschappen. De handreiking voorziet in direct toepasbare kennis voor concrete praktijkcasussen, waarbij juridische risico’s als het gaat om de aanbesteding van overheidsopdrachten of de verdeling van schaarse (publieke en private) rechten in een vroegtijdig stadium kunnen worden gesignaleerd.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn