Handreiking zon op water

4 februari 2022


> Download deze publicatie

In het watersysteem liggen veel kansen voor energieopwekking. Een van de onderwerpen is drijvende zonneparken, ook wel zon-op-water projecten genoemd. Wateschappen krijgen daar steeds meer vragen over.

Deze praktische handreiking heeft verschillende doelen:

  • helpt waterschappen bij het bepalen van hun rol en positie ten aanzien van zon op water.
  • geeft overzicht van de mogelijkheden die waterschappen hebben om dit soort initiatieven te
  • reguleren via de waterschapsverordening en eisen te stellen aan het gebruik en wijze van
  • monitoring.
  • helpt bij de advisering over zon-op-water projecten en faciliteert vergunningaanvragen.
  • is een praktisch document, toepasbaar voor concrete praktijkcasussen, dat ruimte over laat voor eigen invulling door waterschappen.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn