Medicijnresten in water

Medicijnresten in het water vormen een mogelijk probleem voor de ecologische waterkwaliteit en voor het maken van drinkwater.

Daarom moeten in de hele medicijnketen stappen worden gezet. Dus bij productie, gebruik, inzameling en zuivering ervan. Ook moeten gebruik- en milieuschadelijkheidsgegevens van alle geneesmiddelen openbaar worden. Alleen dan kunnen we goed maatregelen nemen en de effecten daarvan controleren.