Rioolwaterzuiveringen

Rioolwaterzuiveringen (rwzi's) kunnen meer dan alleen schoon water leveren.

Rwzi’s zijn een belangrijk instrument bij het zorgen voor schoon oppervlaktewater. De belangrijkste regelgeving voor rwzi’s is de Europese richtlijn Stedelijk afvalwater.

Rwzi’s kunnen ook een rol spelen in de circulaire economie door terugwinning van grondstoffen (fosfaat). Daarnaast kunnen rwzi’s door de productie van biogas en opwerking van restwarmte uit rioolwater een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Wij willen:

  • niet belemmerd worden door de bestaande regelgeving (taskforce herijking afvalstoffen);
  • maximaal duurzame energie winnen;
  • innovatie stimuleren;
  • dat het hemelwater (regenwater) wordt afgekoppeld van de riolering;
  • dat de zuiveringsheffing betaalbaar blijft;
  • reductie van broeikasgassen en methaan op de rwzi’s.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn