Terugblik op de Commissie Waterkeringen van 13 september

22 september 2023

Op 13 september vergaderde de Commissie Waterkeringen (CWK) van de Unie van Waterschappen. De commissie besprak onder andere Zorgplicht Centraal, lange termijn beslissingen over waterveiligheid, het landelijk veiligheidsbeeld en het HWBP.

Sluis-met-pleziervaartboten-erinin-een-polderlandschap
Sluis-met-pleziervaartboten-erinin-een-polderlandschap

Zorgplicht Centraal

De CWK is geïnformeerd over de doelen van Zorgplicht Centraal, namelijk om beheren, beoordelen en versterken meer met elkaar te laten integreren zodat we als sector doelmatiger aan overstromingskansen kunnen werken. Er is afgesproken het gesprek over bestuurlijke aspecten te voeren als de uitwerking zover is.

Waterveiligheid op de lange termijn

De CWK geeft de Unie van Waterschappen aandachtspunten mee voor waterveiligheid op de lange termijn, zoals het breder kijken dan alleen de dijk en de relatie met de ruimtelijke ordening. De Unie gaat aan de slag met deze aandachtspunten. De Commissie Waterkeringen benadrukt dat het gesprek over de lange termijn nu al urgent is. Dit komt door de keuzes die nu in de ruimtelijke ordening gemaakt worden.

Landelijk veiligheidsbeeld

De CWK erkent dat de waterveiligheidsopgave tot 2050 groter is geworden door beter inzicht door de eerste landelijke beoordelingsronde . Er zijn nog veel onzekerheden over de omvang en kosten van deze opgave. Er wordt gekeken of besparingen mogelijk zijn door efficiency en innovaties. We ontkomen er niet aan dat we als alliantie ook meer geld nodig hebben. De uitdagingen verschillen per regio, maar de commissie gaat deze gezamenlijk aan.

Een deel van het gesprek over keuzes in tijd, geld en kwaliteit wordt gevoerd tijdens de alliantiedialoog op 26 september 2023.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De CWK stemt in met een gezamenlijke reactie op de ontwerpprogrammering, omdat we gezamenlijk aan de lat staan om de problemen in de programmering op te lossen.

Waar nodig komt de programmadirectie HWBP toelichten hoe de spelregels in de kadernota uitpakken op individueel niveau.

Het besluit over indexering van het HWBP is aangehouden omdat er onduidelijkheid is over het gevraagde besluit. De werkgroep verdiept de verdeling van de indexeringskosten in het voorstel, waarmee het volgende keer geagendeerd kan worden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn