Tijdens politieke beschouwingen volop aandacht voor stikstof, klimaat en water

23 september 2022

Op 21 en 22 september was tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen veel aandacht voor watergerelateerde onderwerpen.

Politieke beschouwingen 2022
Politieke beschouwingen 2022

Crises

Het voltallige kabinet vindt dat de crises waar we nu tegenaan lopen te lang vooruitgeschoven zijn. Het is de hoogste tijd om deze te gaan aanpakken. Vooral de oppositie pleit voor een duidelijkere aanpak.

Stikstof

Zo wees Jesse Klaver (GroenLinks) op de opeenstapeling van crises zoals de klimaatcrisis, koopkrachtcrisis, stikstofcrisis, asielcrisis, energiecrisis en wooncrisis. Deze vragen om creativiteit en een andere kijk op de wereld. Jan Paternotte (D66) haalde de stikstof crisis aan: de stikstofuitstoot door de helft in 2030. Hij gaf aan de onrust van veehouders te begrijpen, omdat zij willen weten waar ze aan toe zijn. Sophie Hermans (VVD) wees in het verhaal over de stikstofcrisis op het belang van de vergunningverlening om huizen te kunnen bouwen weer op gang te krijgen.

Kabinet neemt verantwoording

Premier Rutte zei tijdens de beschouwingen dat we onvoldoende rekening hebben gehouden met de effecten op onze fysieke leefomgeving. Hij noemde natuur, waterkwaliteit en klimaat: die staan er op dit moment simpelweg niet goed voor en dat is ook iets waar we met elkaar in de afgelopen jaren verantwoordelijk voor zijn.

>Algemene Politieke Beschouwingen 2022

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn