Tussenstand formaties nieuwe waterschapsbesturen

16 mei 2023

Op 23 maart waren de definitieve uitslagen van de waterschapsverkiezingen 2023 bekend. Na de benoeming van de nieuwe algemeen bestuurders gingen de onderhandelingen tussen partijen van start om te komen tot nieuwe dagelijks besturen voor de 21 waterschapsbesturen. De Unie van Waterschappen deelt hiervan een tussenstand.

Dit bericht wordt aangevuld. Laatste update: 30 mei.

Gepresenteerde nieuwe besturen

In 9 waterschappen is de formatie afgerond. De besturen zijn al geïnstalleerd, of worden dat in de komende weken.

Waterschap Brabantse Delta

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waterschap Hunze en Aa’s

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Rivierenland

Wetterskip Fryslân

Hoogheemraadschap van Delfland

Tot eind juni de tijd

Eind mei worden meer gesloten akkoorden en installaties van dagelijks besturen verwacht. In de Waterschapswet is geregeld dat de waterschappen tot 3 maanden na de installatie van het nieuwe algemeen bestuur hebben om het dagelijks bestuur te vormen. Omdat de algemeen besturen op 29 maart geïnstalleerd zijn, treden de huidige dagelijks besturen uiterlijk 29 juni af.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn