Tweede Kamerlid Pieter Grinwis (Christenunie) bezoekt waterschap

31 augustus 2021

Pieter Grinwis is sinds de verkiezingen van maart de nieuwe waterwoordvoerder voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Op 30 augustus bracht hij een werkbezoek aan het hoogheemraadschap van Delfland. Een mooie manier om kennis te maken met het werk van de waterschappen.

Grinwis werd ontvangen door dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt bij het Molenvlietpark in Den Haag. Dit park heeft een dubbelfunctie: het is een recreatief gebied, maar ook een waterbergingsgebied. Dit ontlast de Vliet en het gebied ten zuidwesten van Den Haag wanneer dat nodig is.

Water als leidend principe

Het Kamerlid hoorde alles over de veranderende omgeving waarin waterschappen opereren en wat dit betekent voor het waterbeheer. Bijvoorbeeld de veranderingen in het klimaat terwijl er tegelijkertijd een grote woningbouwopgave ligt. Ruimte voor water bij de inrichting van een gebied of woonwijk en klimaatadaptatief bouwen wordt daarbij steeds urgenter. “Dat bouwen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt en water onder Infrastructuur en Waterstaat helpt ook niet echt”, concludeerde Grinwis.

Klimaatadaptief en waterrobuust

De Tweede Kamer nam in juli 2 moties van Grinwis aan over dit onderwerp. In de ene motie wordt de regering gevraagd om een klimaatadaptieve en waterrobuuste inrichting als voorwaarde te stellen bij door haar (mee)gefinancierde woningbouwprojecten. In een tweede motie wordt de demissionair minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om de bouwvoorschriften te controleren op de mate waarin deze waterrobuust en klimaatadaptatief zijn.

Fundamentele vraag

Grinwis mist vaak de fundamentele vraag of op een bepaalde locatie überhaupt gebouwd kan worden. Hij roept de waterschappen op om die fundamentele vraag af en toe te stellen. Daverveldt vindt dat de waterschappen assertiever moeten zijn op dat punt: “We moeten niet pas op het laatste moment betrokken worden bij locatiekeuze voor woningbouw.”

Op de foto (v.l.n.r.): Pieter Grinwis en zijn medewerker Robert Mourik, Piet-Hein Daverveldt, Manita Koop (hoogheemraad van Delfland) en Willem Wensink (Unie van Waterschappen).

Er zijn verschillende werkbezoeken met de nieuwe waterwoordvoerders gepland om hen kennis te laten maken met de waterschappen. Om het bezoek goed aan te laten sluiten, is gekozen voor een werkbezoek aan het waterschap waar hun woonplaats onder valt. De waterschappen ontvangen de waterwoordvoerders graag om hen mee te nemen in de grote opgaven van de waterschappen, zoals toenemende weersextremen, het verbeteren van de waterkwaliteit en de uitvoering van de grootste dijkversterkingsopgave sinds de Deltawerken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn