Unie van Waterschappen bereidt zich voor op vervroegde Tweede Kamerverkiezingen

14 juli 2023

Door de val van kabinet Rutte IV zijn er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. De voorbereidingen zijn gestart om invloed uit te oefenen op de partijprogramma’s. Daarnaast bereidt de Unie van Waterschappen een lobby voor om voor de waterschappen belangrijke thema’s door te kunnen laten gaan, ook met een demissionair kabinet.

Binnenhof met geraniums
Binnenhof met geraniums

De datum van de Tweede Kamerverkiezingen is 22 november. Dit is vastgesteld door de Kiesraad.

Controversiële onderwerpen

De Unie van Waterschappen bekijkt momenteel alle wetsvoorstellen en beleidsdocumenten die nu in de Eerste en Tweede Kamer liggen. Ook de voorstellen en documenten die binnenkort worden ingediend worden bekeken. De Unie weegt daarbij af welke van de onderwerpen wat de waterschappen betreft moeten doorgaan en niet controversieel worden verklaard.

Controversieel: andere uitkomst

Wetsvoorstellen en onderwerpen die controversieel worden verklaard zijn onderwerpen waarvan je kunt verwachten dat een behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst leidt. Denk hierbij aan thema’s als de stikstofplannen, de woningmarkt en migratie.

Bekende niet controversiële onderwerpen

Van een aantal zaken is al bekend dat ze doorgaan. Dit heeft te maken met uitvoering en met deadlines vanuit de Europese Unie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Verkiezingsprogramma’s

De Unie van Waterschappen begon al eerder met het ophalen van input voor de verkiezingsprogramma’s voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Door de val van het kabinet komt dit proces nu in een stroomversnelling. De politieke partijen starten immers deze zomer al met het schrijven van programma’s. De Unie richt het proces om invloed te kunnen uitoefenen op de inhoud van die programma’s nu anders in.

Samenwerking met andere koepels

De lobby wordt onder meer samen met de andere koepelorganisaties van decentrale overheden vormgegeven. De Unie van Waterschappen werkt samen met IPO en VNG aan een pamflet met gezamenlijke aandachtspunten. Daarnaast organiseren ze in aanloop van de verkiezingen een verkiezingsdebat over die aandachtspunten. Ook trekt de Unie van Waterschappen in de lobby samen op met de koepel van de drinkwaterbedrijven: Vewin. Samen organiseren ze een Waterdebat. Deze vindt plaats op maandag 6 november.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn