Waterschappen blij met samenwerking in het GroenPact

5 maart 2021

In het samenwerkingsverband GroenPact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Waterschappen steunen het GroenPact en werken aan dezelfde doelstellingen.

GroenPact is in 2016 gestart en draagt bij aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. GroenPact faciliteert ook kennisdeling en -toepassing. En verbindt de opgaven, mensen en middelen op het gebied van digitalisering en technologisering. Daarnaast heeft GroenPact ook een versnellingsprogramma internationalisering.

Innovatie

GroenPact is onder andere gericht op innovatie en meer aandacht voor klimaat, natuur en teelten waarin biologische bestrijding van ziekten en plaagsoorten wordt ingezet om planten gezond te houden in plaats van chemische middelen.

Elkaar versterken

Dirk-Siert Schoonman, portefeuillehouder voor het watersysteem in het Uniebestuur: “We zien een mooie verbinding tussen de ambities en acties van het GroenPact en die van de waterschappen. Dat versterkt elkaar. Zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de projecten die de waterschappen daarin samen met de agrarische sector uitvoeren.”

Vergroenen stedelijke omgeving

“Ook voor andere beleidsonderwerpen is het belangrijk dat de groene opleidingen deskundige adviseurs en uitvoerders opleiden”, zegt Schoonman. “Het vergroenen van de stedelijke omgeving is belangrijk om water te bufferen en hittestress tegen te gaan. Bijvoorbeeld door tuinen van huizen te vergroenen, groene daken aan te leggen en te onderhouden. Ook voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in teelten is samenwerking tussen waterschappen en de opleidingen van belang.”

Beroepen in het groen promoten

Een ander belangrijk doel van GroenPact is om de beroepen in het groen beter te promoten om zo aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. Er zijn steeds minder mbo- en hbo-studenten die kiezen voor ‘groene’ opleidingen.

Educatiestrategie

Hetty Klavers, portefeuillehouder educatie in het Uniebestuur: “Voor waterschappen is het mbo een speerpunt in de educatiestrategie, met 2 doelen. Het is eerste doel is bewustwording van de wateropgaven en kennis bij de studenten over hoe ze als professional kunnen bijdragen aan goed waterbeheer in functies buiten het waterschap. Het tweede doel is dat mbo- en hbo-studenten worden opgeleid voor de functies die we bij de waterschappen hebben. Het is mooi om te zien dat GroenPact zich hier ook hard voor maakt.”

GroenPact manifestatie

Op 4 maart verzorgde GroenPact een live uitzending. Onder leiding van Twan Huys gingen studenten en jonge ondernemers in gesprek met de gasten aan tafel en met elkaar. Twan Huys ontving onder anderen demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur Voedselkwaliteit en Frans Timmermans, vicepresident voor de Europese Green Deal in de Europese Commissie.

Lees meer over GroenPact

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn