Waterschappen reageren op wetsvoorstel Wet op de politieke partijen

16 maart 2023

Het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen (Wpp) bundelt bestaande en nieuwe regels voor politieke partijen. De Unie van Waterschappen heeft de partijen in de waterschapsbesturen opgeroepen om gebruik te maken van de mogelijkheid om inhoudelijk op het wetsvoorstel te reageren. De Unie heeft zelf een algemene reactie gemaakt.

Een verkiezingsbord met posters van landelijke en lokale partijen.
Een verkiezingsbord met posters van landelijke en lokale partijen.

De doelen van het wetsvoorstel zijn het versterken van de onafhankelijke positie van politieke partijen en het vergroten van hun transparantie. Het wetsvoorstel gaat niet alleen over landelijke, maar ook over lokale partijen. De waterschappen vinden 2 wijzigingen in het wetsvoorstel belangrijk: de subsidie voor lokale politieke partijen en de Autoriteit Wet op de politieke partijen.

Subsidie lokale politieke partijen

Lokale politieke partijen en lokale afdelingen van politieke partijen krijgen met de invoering van het wetsvoorstel 3 jaar lang recht op subsidie. Ook moeten ze voldoen aan de financieringsregels en transparantieregels over de interne organisatie. De waterschappen zijn daar blij mee. Ze zijn wel benieuwd of de subsidie na 3 jaar stopt of dat de minister in de tussentijd mogelijkheden ziet om deze regeling permanent te maken.

Scheve verdeling

In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt de subsidieverdeling toegelicht. Het komt neer op een bedrag van 250 euro per zetel in een volksvertegenwoordigend orgaan, met daarnaast nog een verdeling van het overige geld. Die verdeling is gesteld op 75 procent voor gemeenten, 20 procent voor provincies en maar 5 procent voor waterschappen. De waterschappen vinden dat deze verdeling scheef uitpakt voor de waterschappen. Ze vragen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarom waar die verdeling op is gebaseerd.

Transparantieregels

De waterschappen kunnen zich wel vinden in de transparantieregels die voor lokale partijen gaan gelden. Maar ze vinden het belangrijk dat de partijen voor invoering van de wet goed worden geïnformeerd over de nieuwe regels. Na invoering van de wet moet ook goed worden gemonitord of de regels niet een te zware belasting opleveren.

Autoriteit Wet op de politieke partijen

Het wetsvoorstel richt een nieuwe autoriteit op, de Autoriteit Wet op de politieke partijen. Deze autoriteit houdt toezicht op de naleving van de regels door politieke partijen. Ook is de autoriteit verantwoordelijk voor het uitkeren van subsidies aan politieke partijen en de Autoriteit Wet op de politieke partijen.

Subsidieaanvraag

Voor die subsidie moeten partijen een (summiere) aanvraag doen. De waterschappen vinden het belangrijk dat er een goede begeleiding komt bij het aanvragen van de subsidie. Vooral voor lokale partijen kan de aanvraag een extra drempel zijn om subsidie te kunnen ontvangen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn