Waterschappen teleurgesteld: geen extra geld voor omgevingsdiensten

8 december 2021

Er komt geen extra geld voor de omgevingsdiensten, zoals GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP via een amendement op de begroting van IenW voor elkaar wilden krijgen. De waterschappen zijn teleurgesteld want zij pleiten al jaren voor extra middelen voor deze diensten.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg
Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg

Voor indirecte lozingen, bijvoorbeeld via riolering naar de rioolwaterzuiveringen, zijn gemeenten het bevoegd gezag. Vergunningverlening en toezicht op deze lozingen wordt namens de gemeenten uitgevoerd door de omgevingsdiensten. Al sinds 2009 zien de waterschappen dat de omgevingsdiensten deze taak slechts beperkt kunnen invullen, onder andere door te weinig middelen.

Recent onderzoek naar PFAS op de rioolwaterzuiveringen laat zien dat er via indirecte lozingen PFAS op de zuiveringen komt. Het is niet duidelijk uit welke bronnen allemaal. Wel is helder dat er grote verschillen zijn in de aangetroffen hoeveelheden en dat het overgrote deel niet bij normale huishoudens vandaan komt.

Om inzicht te krijgen in de grotere bronnen van PFAS en te voorkomen dat PFAS via indirecte lozingen op de zuiveringen terecht komt, is inzet nodig van de omgevingsdiensten. Zij moeten dus voldoende middelen krijgen om hun taak goed uit te kunnen voeren.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn