Uw zoekresultaten voor: Omgevingswet digitaal
Vaste Commissie digitale zaken 28 september 2021

Gevonden in inbreng

…het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet. Nut en noodzaak van al deze wet- en regelgeving wordt uiteraard door de waterschappen onderschreven, maar ze vragen zich wel geregeld af of ze…


Omgevingswet Eerste Kamer 2 maart 2021

Gevonden in inbreng

…het nieuwe instrumentarium en het ‘anders werken’ onder de Omgevingswet. Digitaal Stelsel Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met een forse digitaliseringsopgave: het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarvoor…


4 webinars Omgevingswet

Gevonden in agenda

…01:33:01 – Vervolgstappen https://www.youtube.com/embed/Sh5auNH6OxI Omgevingswet – Pilot aansluitvoorziening DSO door waterschap Limburg Omgevingswet – Architectuur; de logische en functionele kant van het DSO In dit webinar nemen Paul de Frankrijker…


Webinars te voorbereiding op de Omgevingswet

Gevonden in agenda

De Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis organiseerden 3 webinars ter voorbereiding op de Omgevingswet. Hieronder de registratie van de webinars en de presentaties. Omgevingswet: interbestuurlijke praktijkproef Digitaal Stelsel Omgevingswet


Omgevingswet

Gevonden in standpunten

…leveren en een betere en snelle besluitvorming. Een goedwerkend en robuust Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is hiervoor een randvoorwaarde. De Unie van Waterschappen steunt de komst van de Omgevingswet. Nee…


Nieuwe datum Omgevingwet: 1 januari 2023

Gevonden in nieuws

…januari kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om verder te werken aan de stabiliteit van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). En om de…


Dit was 2021 voor de waterschappen

Gevonden in nieuws

…Hugo de Jonge om de rioolwaterzuivering in Leiden te bezoeken. Corona betekende ook dat de Unie weer veel bijeenkomsten en evenementen digitaal moest organiseren. Zoals het Waterinnovatiefestival. Tijdens dit festival…


Kamerbrief Omgevingswet oktober 2021 verzonden

Gevonden in nieuws

…met elkaar te verbinden. Voorbeelden hiervan zijn de woningbouwopgave, de energietransitie en klimaatadaptatie. Digitaal Stelsel Omgevingswet De afgelopen tijd is veel werk verzet om het DSO-LV, de landelijke voorziening van…