Roadmap implementatie Omgevingswet waterschappen 2023

27 februari 2023


> Download deze publicatie

In deze roadmap staat welke stappen waterschappen zetten voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze implementatie zet zich ook voort nadat de Omgevingswet in werking is getreden. In dit overzicht is een onderscheid gemaakt tussen activiteiten in de beleidscyclus, het werken met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de nieuwe manier van (samen-)werken onder de Omgevingswet.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn