Omgevingswet

1 januari 2015
Het beleid van de Unie is er op gericht de gevolgen van de Omgevingswet inzichtelijk te maken voor de waterschappen. De Unie ondersteunt hen bij de voorbereiding op de inwerkingtreding en de implementatie van deze wet.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn