Uw zoekresultaten voor: Waterwet
Waterwet

Gevonden in pagina's

…Wet bodembescherming opgenomen in de Waterwet. Hiermee bevat de Waterwet bijna al het waterrecht. Bijna, aangezien de drinkwatervoorziening en het stedelijk rioolwaterbeheer geregeld zijn in de Drinkwaterwet en de Wet…


Model-projectplan Waterwet

Gevonden in publicaties

Rapport van de Uniewerkgroep ‘Model-projectplan Waterwet’ Voorwoord ir. G. Verwolf (lid dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen, portefeuillehouder Waterkwaliteit, wetgeving en handhaving, voorzitter Uniecommissie waterketens en emissies) Hierbij bied…


Andy Krijgsman

Gevonden in medewerkers

Andy Krijgsman 06 – 5174 8319 akrijgsman@uvw.nl Juridisch beleidsadviseur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee 1…


Commissievergadering CWK

Gevonden in agenda

…en het Deltaprogramma, inclusief het deelprogramma Waterveiligheid, de beoordelingen, versterkingen en de zorgplicht van waterkeringen. Daarnaast omvat de agenda ook de Waterwet, de Europese Richtlijn Overstromingen en innovaties zoals wind-…


Commissievergadering CWK

Gevonden in agenda

…en het Deltaprogramma, inclusief het deelprogramma Waterveiligheid, de beoordelingen, versterkingen en de zorgplicht van waterkeringen. Daarnaast omvat de agenda ook de Waterwet, de Europese Richtlijn Overstromingen en innovaties zoals wind-…


Waterkwantiteit

Gevonden in pagina's

…droogte lang aanhoudt en er sprake is van een zoetwatertekort, wordt aan de hand van de verdringingsreeks bepaald hoe we het water verdelen. De verdringingsreeks is vastgelegd in de Waterwet


Model Keur

Gevonden in pagina's

…van waterschappen om hun eigen Keur vast te stellen. Veranderingen door Omgevingswet De model Keur volgt de systematiek van de Waterwet en is gestoeld op het principe ‘alles is verboden,…


Kaderrichtlijn Water (KRW)

Gevonden in pagina's

…maken zijn. De KRW is ook in de Nederlandse Waterwet opgenomen. Wat zijn de doelen van de KRW? Voor alle grotere wateren in Nederland zijn specifieke doelen vastgelegd. Die kunnen…


Commissie Waterkeringen (CWK)

Gevonden in pagina's

Thema’s waarover de CWK spreekt, zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma, inclusief het deelprogramma Waterveiligheid, de beoordelingen, versterkingen en de zorgplicht van waterkeringen. Daarnaast omvat de agenda ook de Waterwet,…