Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Webinar
Datum: 25 maart 2021
Tijd: 16:30 - 17:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

In 2023 gaat het nieuwe Europees landbouwbeleid van start. Nederland wil met de inzet van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) toekomstbestendig boeren beter belonen. Maar hoe precies? En hoe staan de waterschappen hierin? Daarover gaat dit webinar.

Hoe kan het GLB bijdragen aan de ambities en wensen van de waterschappen voor natuur, milieu en waterkwaliteit, en tegelijkertijd het ondernemerschap van agrariërs versterken? Tijdens dit webinar hoor je meer over de Europese en Nederlandse voornemens en over de inzet en positie van de Unie van Waterschappen.

Bekijk het webinar

Op 25 maart 2021 organiseerde de Unie van Waterschappen een webinar over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor medewerkers van de waterschappen die te maken hebben met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en aanverwante dossiers (natuur, landbouw, waterkwaliteit, subsidies etc.).

Sprekers

  • Wessel Doorn, vertegenwoordiger Unie van Waterschappen in het Team Nationaal Strategisch Plan Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
  • Casper Lambregts, senior gebiedsadviseur / accountmanager agrarisch, waterschap Brabantse Delta;
  • Annette Pancras, trekker NSP-werkgroep Groen Blauwe Architectuur, provincie Gelderland.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn