Het nieuwe GLB en de transitie naar toekomstbestendig boeren

Webinar
Datum: 17 februari 2022
Tijd: 14:00 - 16:15
Locatie: Online
Organisatie: Programma GLB-NSP, namens ministerie van LNV, IPO en de Unie van Waterschappen

Als ambtenaar kun je met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kansen creëren voor boeren in transitie. Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Met veel aandacht voor gebiedsgericht werken, samenwerking en initiatief vanuit het gebied zelf.

Vanaf 2023 treedt het nieuwe GLB in werking. Onlangs is het Nationaal Strategisch Plan (NSP) door Nederland ingeleverd in Brussel. Dit webinar gaat over wat het NSP inhoudt en wat de kansen zijn.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn