Online bijeenkomst afvalwaterprognoses

Bijeenkomst
Datum: 8 februari 2022
Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: Online
Organisatie: STOWA en Het Waterschapshuis

STOWA en Het Waterschapshuis organiseren op dinsdag 8 februari een digitale bijeenkomst van de Community of Practice Afvalwaterprognoses. Enerzijds bestaat het programma uit het delen van de activiteiten van de Community of Practice voor de komende twee jaar. Anderzijds worden interessante (tussen)resultaten gedeeld uit diverse projecten rondom data, rekenmethoden en tools.

Community of Practice

De Community of Practice Afvalwaterprognoses is een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over afvalwaterprognoses. Het werkt aan het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van data, methoden, werkwijzen en functionaliteit van afvalwaterprognoses. 

Belang van afvalwaterprognoses

Afvalwaterprognoses zijn onder meer van belang voor de planning van zuivering- en transportcapaciteit, het operationeel beheer en voor het inzicht in emissies, omvang van discrepantie en oorzaken van overlast. Een voorbeeld is het geautomatiseerd koppelen van CBS-bevolkingsgegevens en gegevens over drinkwaterverbruik aan zuiveringsgebieden. Hierdoor weet je hoeveel mensen zijn aangesloten op een zuivering en hoeveel en welk soort afvalwater je kan verwachten. Gezien ontwikkelingen als ketensamenwerking, klimaatverandering/adaptatie en opkomende stoffen zoals medicijnresten zal het belang van goede prognoses alleen maar toenemen. 

Voor wie

Afvalwaterprognoses raken het werk van zuiveringstechnologen, waterkwaliteitsbeheerders, hydrologen en rioleringsbeheerders. Prognoses spelen een belangrijke rol in het in stand houden van de afvalwaterketen. 

Meer informatie en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn