Webinar aan de slag met het biokompas

Webinar
Datum: 26 mei 2021
Tijd: 09:00 - 11:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

Het webinar ‘Aan de slag met het Biokompas’ inspireert waterschappen om met elkaar te spreken over de uitwerking van Natuurinclusief Waterbeheer. Natuurinclusief is de kern van het position paper biodiversiteit, dat door de ledenvergadering eind 2020 is aangenomen.

Onderwerpen in het webinar

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: waarom eigenlijk? Wat betekent dat voor het waterschap? Door Saskia Borgers, DB lid van Hollands Noorderkwartier.
  • Het blauwgroene netwerk is een puzzel op de kaart van Nederland, waarvan al veel stukjes zijn gelegd. Waldo von Faber, DB lid van Rijnland, geeft een update over een pilotproject in Zuid-Holland.
  • Het realiseren van verdienmodellen is een cruciale succesfactor voor biodiversiteitsherstel. Margo Meijerink, van Samen voor Biodiversiteit, schetst hoe verdienmodellen tot stand kunnen komen.
  • Biodiversiteit meenemen aan de voorkant van een project. Klinkt goed, maar hoe bepaal je de inzet? Evert Swart van Scheldestromen heeft een aanpak.
  • Bij Delfland vormen het benutten van kleine kansen en participatie de derde pijler onder het biodiversiteitsbeleid. Annnemarie de Visser deelt een ervaring.
26 mei 2021
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn