Waterschappen actieve partners in Deltaplan Biodiversiteitsherstel

3 februari 2022

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zet zich samen met haar partners in om biodiversiteitsherstel in Nederland te realiseren. De meeste waterschappen zijn partner van dit Deltaplan. Zij blijken actieve partners.

Van alle partijen die vóór augustus 2020 zijn aangesloten bij het Deltaplan is een voortgangsrapportage van hun betrokkenheid gemaakt. Uit de rapportage over de inzet van de waterschappen blijkt dat zij hard werken aan het versterken van de biodiversiteit.

Natuurinclusief waterbeheer

Uit de rapportages blijkt dat de waterschappen naast het verbeteren van de waterkwaliteit onder meer veel aandacht besteden aan ecologisch beheer, natuurvriendelijke oevers, bloemrijke dijken en de natuurinclusieve inrichting van waterbergingen.

Bewustwording

In de rapportages is te zien dat waterschappen zich ook inzetten voor het vergroten van het publieke bewustzijn rond biodiversiteitsherstel in onder meer de Waterbazencampagne. Naast extern aandacht vragen voor het belang van biodiversiteitsherstel vinden de waterschappen dat dit ook intern aandacht nodig heeft. Ze willen graag dat de werkzaamheden die bijdragen aan natuurherstel of -versterking in alle bedrijfsonderdelen van het waterschap terugkomen.

Tekst loopt door onder de video

Biodiversiteit gaat achteruit

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee voor een gezonde leefomgeving. Al jaren gaat de biodiversiteit in Nederland achteruit. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineengeslagen.

Deltaplan

In 2018 verenigden natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De 19 partijen uit 2018 zijn inmiddels uitgegroeid tot meer dan honderd partners en supporters die bij de beweging zijn aangesloten.

Team biodiversiteit

Van de partners in het Deltaplan wordt concreet commitment gevraagd aan één of meerdere succesfactoren die in het Deltaplan staan. Bij de verschillende waterschappen wordt er hard gewerkt aan het uitvoeren van de commitments en het bevorderen van de biodiversiteit. Dit wordt waterschapsbreed ook opgepakt door het team Biodiversiteit van de Unie van Waterschappen.

Bekijk de voortgangsrapportages van de waterschappen Rijnland, De Stichtse Rijnlanden, Aa en Maas, Amstel Gooi en Vecht, Brabantse Delta, De Dommel en Limburg.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn