Webinar Kleirijperij en Brede Groene Dijk

Bijeenkomst
Datum: 9 december 2021
Tijd: 15:30 - 17:00
Locatie: Online
Organisatie: Waterschap Hunze en Aa’s, programmadirectie HWBP en Deltares

Waterschap Hunze en Aa’s verbetert de zeedijk tussen Johannes Kerkhovenpolder in Groningen en de Duitse grens, zodat deze ook voor de toekomst veilig is. In plaats van asfalt of steen, krijgt de dijk een flauw talud met bekleding van klei en gras. Zo ontstaat een brede groene dijk die goed aansluit bij het natuurlijke karakter van de Dollardkwelder. In een reeks onderzoeken wordt bekeken of de dijkversterking met plaatselijk gewonnen klei kan.

Dijkenklei van slib

Het waterschap haalt daarvoor slib uit de Eems-Dollard en laat dit drogen in de Kleirijperij. In deze Kleirijperij wordt onderzocht wat de beste methode is om van dit slib dijkenklei te maken. Zo lost Hunze en Aa’s meerdere problemen op. Door het slib uit de haven en uit de Eems-Dollard te halen, verbetert de waterkwaliteit. Bovendien zijn er geen lange transportbewegingen elders uit het land nodig om de klei naar de locatie te vervoeren. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2 en stikstof ook beperkt. En levert het waterschap een bijdrage aan een klimaatneutrale en circulaire manier van werken.

Resultaten onderzoek

Tijdens deze online bijeenkomst presenteren de onderzoekers de resultaten en gaan zij graag in gesprek over toepassing van de opgedane kennis bij dijkontwerpen.


Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn