Eerste optreden landelijke jeugddijkgraaf op Deltacongres

11 november 2022

De Deltacommissaris organiseert elk jaar het nationaal Deltacongres voor iedereen die professioneel betrokken is bij (de uitvoering van) het nationaal Deltaprogramma. Op 10 november vond het dertiende nationaal Deltacongres plaats in Haarlem. Een bijzondere rol was weggelegd voor Fien Snelting, de nieuwe landelijke jeugddijkgraaf.

Fien (17) wordt op dinsdag 20 december 2022 officieel geïnstalleerd als jeugddijkgraaf. Toch was Fien in haar rol als jeugddijkgraaf al te zien in een video op het Deltacongres. In de video heeft Fien het met andere jongeren over klimaatverandering en kijken ze naar wat er gedaan wordt tegen onder andere zeespiegelstijging en extreem weer.

Jongeren bewust maken

De video wordt door Fien afgesloten met een duidelijke boodschap: iedereen moet in actie komen. Voor Fien is het dan ook heel duidelijk hoe belangrijk en ingrijpend klimaatverandering is. Dit wil ze als jeugddijkgraaf ook aan andere jongeren meegeven. “Ik wil ze bewust maken van onder meer de klimaatverandering en stimuleren om daar zelf ook wat aan te doen. Ook wil ik jonge mensen een stem geven, zodat er meer en beter naar ons geluisterd wordt.”

Jeugdwaterschapsbestuur

Als jeugddijkgraaf is Fien voorzitter van het nationale jeugdwaterschapsbestuur. Dit zijn jongeren tussen de 14 en 18 jaar. De leden van het Jeugdwaterschap vertegenwoordigen de 21 waterschappen. Het belangrijkste doel van het Jeugdwaterschap is om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken.

Waterschappen goed vertegenwoordigd

Niet alleen Fien vertegenwoordigde de waterschappen op het Deltacongres. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, was een van de sprekers tijdens de paneldiscussie over water en bodem sturend bij alle opgaven in het ruimtelijke domein. Daarnaast namen Dirk-Siert Schoonman en Luzette Kroon, bestuursleden bij de Unie van Waterschappen, deel aan deelsessies over de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater en klimaatadaptatie en hoe we van andere landen kunnen leren.

Meer informatie over het Deltacongres

Meer informatie over het Jeugdwaterschap

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn