Handboek integriteit politieke ambtsdragers decentrale overheden

10 mei 2023

Na de waterschapsverkiezingen in maart zijn nieuwe waterschapsbesturen gevormd. Om het vertrouwen van burgers in de overheid te houden of vergroten is het belangrijk dat politieke ambtsdragers, waaronder leden van het Algemeen Bestuur, integer handelen. Er is een handboek gemaakt om politieke ambtsdragers hierbij te ondersteunen.

Bestuurszaken
Bestuurszaken

In het handboek staan de bestaande wetgeving, regels en andere beschikbare informatie gebundeld. De afgelopen jaren is veel wetgeving, procedures en informatie rondom integriteit ontwikkeld. Het handboek maakt de regels en procedures over integriteit inzichtelijk en makkelijk vindbaar. Zo is informatie te vinden over de periode voorafgaand aan de benoeming van politieke ambtsdragers: de werving- en selectiefase waarin de screening plaatsvindt. Maar ook informatie over integriteitsnormen en wat te doen bij integriteitsschendingen en -onderzoek.

Bevorderen bestuurlijke integriteit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft samen met onder andere de Unie van Waterschappen het handboek ontwikkeld. Het doel van het handboek is om de decentrale overheden te ondersteunen bij het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aandacht voor het onderwerp en het integriteitsbewustzijn bij politieke ambtsdragers te vergroten.

> Handboek integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden

> Meer informatie voor politieke ambtsdragers van waterschappen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn