Stand van zaken Nationale Rioolwater Surveillance (NRS)


28 november 2022

Ledenbrief informeert over de stand van zaken en de financiële afwikkeling met betrekking tot de nationale Rioolwatersurveillance. Het monitoringssysteem, rioolwater 5x per week bemonsteren om 4 goede monsters per week te kunnen analyseren op het Corona virus, werkt nog steeds heel goed. Het is op dit moment het enige betrouwbare instrument dat het ministerie van VWS heeft om de ontwikkeling van het virus in de gaten te houden.

> Download pdf