Onderzoek naar vezelverlies van kleding

5 maart 2021

De Tweede Kamer heeft 25 februari een motie van de ChristenUnie aangenomen die aandacht vraagt voor microvezels in synthetische kleding. De motie roept de regering op om onderzoek te doen naar mogelijkheden om het vezelverlies van kleding bij het dragen en wassen te minimaliseren.

Door het dragen en wassen van dit soort kleding komen er microplastics in het water. Via de rioolwaterzuivering, die niet alle microplastics kan tegenhouden, komt het uiteindelijk in het oppervlaktewater.

Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit

De Unie van Waterschappen steunt dit onderzoek van harte en is al veel langer bezig met dit onderwerp. Op het gebied van nieuwe stoffen maakt de Unie zich grote zorgen over onder andere PFAS, medicijnresten en microplastics. De Unie pleit voor het principe om aan de bron te zuiveren. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.

Uitvoering van de motie

Nu de motie door de Tweede Kamer is aangenomen, moet minister Van Nieuwenhuizen aan de slag met de uitvoering. De Unie van Waterschappen wil graag betrokken worden bij die uitvoering. De Unie wil meedenken en meewerken aan het verminderen van microplastics in het milieu en is ook nauw betrokken bij verschillende ministeries, industrie en stakeholders waardoor een goede bijdrage geleverd kan worden.

Infographic ‘Zelfs in theezakjes zitten microplastics’

App om microplastic in cosmetica te ontdekken

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn