Crisis en calamiteiten

Introtekst

De Unie van Waterschappen wil dat waterschappen goed voorbereid zijn op rampen en crises. De Unie streeft naar zelfbewuste en kundige crisisorganisaties en een goede afstemming met partners, zoals de veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat.

De Unie van Waterschappen faciliteert het netwerk van calamiteitencoördinatoren en werkt samen met de adviesgroep Crisisbeheersing, waarin de waterschappen vertegenwoordigd zijn. De focus ligt op communicatie en netcentrisch werken. De agenda van de landelijke Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen is daarbij leidend.

SAMENWERKING

  • Bij hoogwaterdreiging werkt de Unie samen met Rijkswaterstaat, Veiligheidsberaad en diverse ministeries in de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingen (LCO).
  • Tijdens droogte werkt de Unie van Waterschappen met dezelfde instanties samen binnen de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).
  • In hoogopgeschaalde situaties wordt samengewerkt met het Managementteam Water en Droogte.

Voor het opstellen van landelijke draaiboeken en andere voorbereidingen op grootschalige watercrises, is de Unie van Waterschappen partner in het Watermanagement Centrum in Lelystad.

Bent u van een waterschap, Rijkswaterstaat, een veiligheidsregio of het DCC en wilt u melding maken van een crisis? Neem dan contact op via 070 – 351 97 30.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur Waterveiligheid en Crisisbeheersing