Signaalwaarden rioolwatermetingen toegevoegd aan coronadashboard

24 juni 2021

Deze week zijn aan de rioolwatermetingen op het coronadashboard van de rijksoverheid normen toegevoegd die de ernst van de situatie in een regio aangeven. Deze ‘signaalwaarden’ zijn gebaseerd op de monsters die de waterschappen nemen op alle 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Het rioolwateronderzoek wordt daarmee een steeds belangrijkere informatiebron om de verspreiding van het coronavirus te volgen, zeker als de bezoeken aan teststraten in de toekomst verder afnemen.

Situatie per gemeente of veiligheidsregio

De signaalwaarden zijn ontwikkeld door het RIVM op basis van de gegevens vanaf september 2020. De waarden geven meer duiding aan de metingen door een indicatie te geven van de ernst van de situatie. Met kleuren (van lichtblauw tot donkerblauw) wordt bij de grafieken de ernst van de situatie weergegeven per gemeente of veiligheidsregio.

Bemonstering

Met de hulp van bemonstering door de waterschappen onderzoekt het RIVM sinds de eerste uitbraak van het coronavirus in Nederland in maart 2020 het rioolwater op virusdeeltjes. Sinds september 2020 zijn alle 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland hierbij betrokken en daarmee wordt het rioolwater van vrijwel alle Nederlandse huishoudens (ruim 17 miljoen mensen) onderzocht.

Circulatie van het virus

Rioolwateronderzoek is een van de manieren om de verspreiding van het coronavirus te volgen. Het Outbreak Management Team schrijft hierover: “Surveillance van rioolwater kan een stijgende incidentie in een regio signaleren, ook als er mogelijk minder getest gaat worden in de toekomst. Rioolwatersurveillance is een goede maat voor circulatie van het virus, waarmee verspreiding gemonitord kan worden.”

Lokale uitbraak signaleren

Met rioolwateronderzoek is het mogelijk de resultaten van vaccinatie te monitoren en een eventuele nieuwe, lokale uitbraak vroeg te signaleren. Ook kunnen nieuwe varianten herkend en opgespoord worden. Omdat het RIVM de rioolwatermonsters opslaat, is het mogelijk om terug te zoeken of een variant al eerder in Nederland aanwezig was. Ook is een model ontwikkeld waarmee uit de rioolcijfers de ziekenhuisopnamen voorspeld kunnen worden.

Uitbreiden rioolwateronderzoek

Juist nu steeds meer mensen worden gevaccineerd en het aantal tests gaat afnemen, blijft het belangrijk om zicht te houden op het coronavirus. Het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse waterschappen zijn daarom overeengekomen om het rioolwateronderzoek voor COVID-19 de komende jaren voort te zetten en ook uit te breiden door meer monsters per rioolwaterzuivering per week te analyseren.

Bekijk het coronadashboard

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn