Wet Financiering decentrale overheden

We ondersteunen de doelstellingen van de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido).

Wel vindt de Unie van Waterschappen dat de wet de waterschappen niet met hoge administratieve lasten moet opzadelen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn