Wet Houdbare overheidsfinanciën

Waterschappen willen voldoende financiële ruimte.

Bootje gevouwen van een 100 euro biljet
Bootje gevouwen van een 100 euro biljet

Waterschappen vinden dat houdbare overheidsfinanciën een gezamenlijke inspanning van het Rijk en de decentrale overheden zijn en dragen hier dan ook aan bij. Wel moet er voldoende financiële ruimte voor de waterschappen overblijven om te kunnen investeren, zodat zij hun wettelijke taken goed kunnen blijven uitvoeren.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn