Wet- en regelgeving

De waterschappen moeten bij de uitvoering van hun taken rekening houden met allerlei nationale en internationale wetten en regels.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen behartigt in Den Haag en Brussel de belangen van de waterschappen bij de totstandkoming van nationale en internationale wet- en regelgeving. Ook ondersteunt de Unie van Waterschappen de waterschappen bij het implementeren van nieuwe richtlijnen.


Medewerkers bij dit thema

Programmaleider Vereniging en Communicatie en Bestuurlijk Juridische Zaken
Beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken