Begroting LNV: Aan de slag met palingmigratie en bodemverbeteraars

8 december 2021

Op 7 december heeft de Tweede Kamer gestemd over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Een aantal onderwerpen zijn van belang voor de waterschappen.

Een regelbare stuw met vispassage in in de buurt van Dronten
Een regelbare stuw met vispassage in in de buurt van Dronten

Zo moet Carola Schouten, demissionair minister van LNV, in Europees verband pleiten voor een inventarisatie van de grootste knelpunten van palingmigratie. Dat volgt uit een aangenomen motie van de ChristenUnie die om actie op de paling vroeg. Ook moet de minister aan de slag met een inventarisatie van de grootste knelpunten voor de palingmigratie in Nederlandse wateren. De minister moet met de waterbeheerders een voorstel doen om deze wateren beter doorlaatbaar te maken voor paling.

De waterschappen kijken bij het onderhoud en vervanging van gemalen/stuwen al goed naar het ‘vispasseerbaar’ maken van obstakels. Zo is in het beheersgebied van waterschap Zuiderzeeland al 90 procent van het water toegankelijk voor de paling.

Bodemverbeteraars

Aan het 7e Nitraatactieprogramma (NAP) wordt een fosfaatvrijstelling van 50 procent voor organische stofrijke producten toegevoegd. Dat vroegen CDA, BBB en ChristenUnie in een motie die ook werd aangenomen. Voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid, de vergroting van het waterbergend vermogen en voor het verhogen van de weerbaarheid van de bodem en het gewas zijn bodemverbeteraars van cruciaal belang.

Geen extra natuur

Een motie van de Partij voor de Dieren voor extra natuur in Nederland haalde het niet. De partij diende de motie in omdat onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat er minstens 150.000 hectare natuur bij moet in Nederland om de natuurdoelen te halen.

Natuurherstel

BBB vroeg in een motie om het instellen van een wetenschappelijke autoriteit die de monitoring en maatregelen gericht op natuurherstel controleert. De partij stelt dat er nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing is over herstelmaatregelen voor natuur. De motie werd verworpen.

Transitiefonds

Het plan van PvdA en GroenLinks voor een transitiefonds landbouw, natuur, water en klimaat haalde het niet.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn