Beekherstel

Waterschap Vallei en Veluwe


In de Hierdense en Leuvenumse beek stond in de winter te veel en in de zomer te weinig water. Daarom besloot waterschap Vallei en Veluwe de beek en de omgeving natuurvriendelijker in te richten.

De natuurlijke afvoer van het water werd hersteld, inclusief speciale zones in het bos die onder water mogen staan. Het doel was om de ecologische kwaliteit van het beekdal te verbeteren en verdroging tegen te gaan. Het resultaat is een levendig ecosysteem en een dynamisch beekdal dat veel meer water vasthoudt dan voorheen.

Planten en dieren gedijen goed bij de natuurlijkere en nattere omgeving. Sinds lange tijd drijven er weer grote bossen waterranonkel. Het krioelt er van de waterkevers en haften. Kokerjuffers laten er larven achter. De ijsvogel komt er regelmatig buurten. Dagelijks komen edelherten en wilde zwijnen van het heldere water drinken. Er zwemmen vissoorten als de beekprik, het bermpje en de rivierdonderpad.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn