Beek(prik)herstel

Waterschap Vallei en Veluwe


Waterschap Vallei en Veluwe werkt samen met de gemeente Apeldoorn aan het herstel van beken en sprengen in Apeldoorn. Het verbeteren en uitbreiden van het leefgebied van de beekprik is een belangrijk onderdeel van dit project. De beekprik is een beschermde diersoort.

Bij grootschalige herinrichtingsprojecten is het vaak niet te vermijden dat er leefgebied van planten en dieren verloren gaat. Dat wordt gecompenseerd door nieuw leefgebied aan te leggen. De gemeente Apeldoorn en het waterschap hebben een plan voor de beekprik opgesteld, waarin wordt gekeken naar geschikte leefgebieden voor deze zeldzame vis.

Inmiddels zijn er al meerdere maatregelen uitgevoerd, zoals het aanleggen van zogenaamde prikkenpoelen, het bouwen van vistrappen en het aanbrengen of laten liggen van dood hout. Zo kan een effectieve bijdrage worden geleverd aan de instandhouding en uitbreiding van de beekprik.

De gemeente Apeldoorn wil het groene karakter van de stad versterken. Dat helpt bij het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en draagt aan de gezondheid en het woonplezier van inwoners. De gemeente werkt samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, provincie en waterschap aan meer natuur en water in en om de stad.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn